ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα φρεάτια δεξαμενών υγρών καυσίμων καθώς και τα φρεάτια αντλιών κατασκευάζονται με άριστης ποιότητας υλικά σύμφωνα με τα πρότυπα EN 976 -1 και EN 976 -2 σε τυποποιημένα καλούπια αλλά κάνουμε και ειδικές κατασκευές.
 

 

Image Gallery